Aurudesinfitseerimisseade efektiivsus uuringud

Mitmed laboratoorsed katsed on tõestanud aurudesinfitseerimisseadme tõhusust.

Katsetes kasutatud bakterid (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae) ja seened (Aspergillus niger ja Candida albicans ) põhjustavad mitmeid erinevaid nakkusi. Neid võib tihti leida kodustelt pindadelt, õhukonditsioneeride filtritest, vannitoa äravoolust, taimedelt ja isegi veest või seebist.

Saadud tulemused näitavad, et aurudesinfitseerimisseade suudab vaid ühe minutiga kõrvaldada täielikult bakterid ja seened pindadelt, mis on olnud seni nende mikroorganismidega saastunud. See tulemus ületab selgelt minimaalseid tõhususnõudeid, mis on sätestatud Euroopa standardites*.

Aurudesinfitseerimisseade efektiivsus uuringud

Aurudesinfitseerimisseade on tõhusa toimega ka H1N1 viiruse vastu

Aurudesinfitseerimisseade on saavutanud esmaklassilisi tulemusi ka H1N1 viiruse vastu, mis põhjustab kurikuulsat A-tüübi grippi, saavutades asjakohastes standardites** sätestatud nõutava alampiiri üksnes 15 sekundi jooksul pärast kasutamist.

Aurudesinfitseerimisseade  on osutunud äärmiselt tõhusaks ka lahendusena lutikate probleemile (Cimex Lectularius).
Süsteem suutis tõhusalt hävitada täielikult nimetatud putukad ja kõrvaldada täiskasvanud putukad, vastsed ja munad, omades suuri eeliseid tavapäraste putukatõrjevahendite ees.

Polti Steam seade neutraliseerib tolmulestad ja allergeenid

Cambridge’i Ülikooli teadlased on leidnud, et Polti Steam seade kõrvaldab 98% tolmulestadest vaipadelt ja madratsitelt ning vähendab allergeenide hulka 86%.

Lyonsi Dermatoloogiahaigla on tõestanud, et Polti Steam seade hävitab põhjalikult tolmulestad, kes kuuluvad kõige resistentsemate liikide hulka, üksnes 5 sekundiga.

Ohutu sanitaarlahus

Polti Sani süsteemiga kasutatava HPMed sanitaarlahusega viidi läbi ranged laboratoorsed katsed, et veenduda selle ohutuses. Toksilisuse osas ei kuulu HPMed klassifitseerimisele vastavalt GHS (globaalse harmoneeritud süsteemi) klassifitseerimis- ja märgistamissüsteemile ka kõrgeimas võimalikus kontsentratsioonis. Dermatoloogilise hindamisuuringu plaastrikatsetes saadud tulemused näitasid, et sanitaarlahusel HPMed, mida kanti mitteimenduvates tingimustes 20 vabatahtliku isiku tervele nahale, oli keskmine ärritusindeks null ning seetõttu ei kuulu see klassifitseerimisele vastavalt GHS-ile (globaalsele harmoneeritud süsteemile).

HPMed lahusega on läbi viidud nahakatsed ja seda võib kasutada koos auruga inimeste juuresolekul.

*EN13697, nõuab vähemalt 4-logaritmilist bakterite vähendamist ja 3-logaritmilist seente vähendamist.

**EN14476, nõuab vähemalt 4-logaritmilist viiruste vähendamist.